TK Vendégváró Házirendje

Tisztelt Vendégeink!Mindannyiunk nevében ígérhetem, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy pihenése örömteli és zökkenőmentes legyen. Ezért kérem Önt, hogy az alábbiakban foglaltakat tudomásul venni, illetve betartani szíveskedjen.Kérjük ismerje meg házirendünket még mielőtt a szállását elfoglalná.A házirend be nem tartása a foglalás felmondását és az egész összeg megfizettetését vonja maga után, tekintet nélkül a szállás korábbi elhagyására.

• Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonosnak átadni az adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány) és a helyszínen fizetendő összeget. A vendég a szobát csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatja el

• A vendég felelős a szálláshely teljes területén a tisztaságot megőrizni

• A Vendégváró területére semmilyen házi, vagy egyéb állat nem hozható be.

• Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani.

• A szállás területén okozott kárt a károkozó, vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.

• A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk. A vendég felelőssége vigyázni a személyes holmijára és értékeire. Amennyiben elhagyja a szállást, kötelező bezárnia az ajtót és az ablakokat.

• Megkérjük, hogy érezze magáénak a bérelt szálláshelyet, és megfelelően viszonyuljon a szállás belterében, és külterében található bútorokhoz, berendezésekhez. Nem megengedett a bútort áthelyezni szobán belül, vagy az egyik helyiségből a másikba vinni. A törölközőt vagy takarót a Vendégváró területéről kivinni nem lehet.

• A szálláshely belső és külső részébe szigorúan tilos beengedni olyan személyt, aki nem használója annak a szállásegységnek. Amennyiben a tulajdonos ilyet észlel, az elkövető személyt, vagy személyeket és a vele, velük kapcsolatban lévő személyeknek, az addig biztosított foglalását a tulajdonosnak teljes körű jogában áll felmondani, és a vétkes vendéget, vendégeket a szálláshelyről kitiltani.

• A vendég a szobát 14 óra után foglalhatja el, kivéve, ha a takarítás előbb befejeződik.

• Amennyiben Ön 20 óra után érkezne, akkor kérjük a tulajdonost értesíteni a késésről. Ezzel szeretnénk elkerülni, hogy a tulajdonos más vendégnek kiadja a szobát. A legkésőbbi érkezési időpont 22 óra.

• A vendég a távozás napján köteles a szálláshelyet 10 óráig rendben, és sértetlenül. elhagyni.

• A szálláshelyen este 22 órától, reggel 6 óráig hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni szigorúan tilos!

• A szobákban a dohányzás és minden fajta nyílt láng használata szigorúan tilos. Az udvari tűzgyújtáshoz engedélyt kell kérni.

• Dohányozni csak az erre kijelölt helyen lehet!

• A szobákban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, kávéfőzőt, vízmelegítőt, vasalót és egyéb elektromos készüléket üzemeltetni tilos!

• Ha vasalási igénye lenne kérjük, jelezze.

• A szálláshelyen 18 éven aluli vendég szeszes italt nem fogyaszthat, és nem dohányozhat!• A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének.

• Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét szíveskedjen azonnal tájékoztatni.

• A szállásról kizárható az a személy, aki:
- bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el
- saját vagy más testi épségét veszélyezteti
- kiskorú a szállást 22 óra után felnőtt felügyelet nélkül elhagyja
- 22 óra, és 6 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarja.

A tulajdonosnak jogában áll felmondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, és ha megbontja a békét. A szállás felmondása esetében, pénzt nem térítünk vissza.

A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk.  vonatkozó jogszabályai az irányadók. Vitás kérdésben a felek a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Minden reklamációt akkor veszünk figyelembe, ha azok a tartózkodás ideje alatt vannak jelentve. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.

Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez, vagy a szállás munkatársaihoz.

Hegykő, 2015. március 1.

Kellemes pihenést kíván:
TK Vendégváró Hegykő vezetése

Vissza az áraink oldalra